24/7
LLÁMANOS
󰀑 93 891 02 36
Home Avís legal

Condicions Legals

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, INSTITUT DEL CAVA l’informa que és titular del website WWW.INSTITUTDELCAVA.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, INSTITUT DEL CAVA informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és INSTITUT DEL CAVA, amb CIF G59569574 i domicili social al C / VALÈNCIA 15, 08770 SANT SADURNÍ D ‘ ANOIA.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de INSTITUT DE LCAVA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de INSTITUT DEL CAVA, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de INSTITUT DEL CAVA proporcionen gran diversitat d’informació i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per INSTITUT DEL CAVA per a l’accés a certs continguts oferts per les webs.
L’ús de la informació i dades ofertes per INSTITUT DEL CAVA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

INSTITUT DEL CAVA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui conèixer a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

INSTITUT DEL CAVA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, INSTITUT DEL CAVA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

INSTITUT DEL CAVA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

INSTITUT DEL CAVA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, INSTITUT DEL CAVA informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website de INSTITUT DEL CAVA no serà preceptiva la instal · lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, INSTITUT DEL CAVA informa als usuaris del seu website que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de INSTITUT DEL CAVA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix,, INSTITUT DEL CAVA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça INSTITUT DEL CAVA, C / VALÈNCIA 15, 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL · LECTUAL

Els dret de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a INSTITUT DEL CAVA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel · lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de INSTITUT DEL CAVA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

INSTITUT DEL CAVA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i INSTITUT DEL CAVA, es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i INSTITUT DEL CAVA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

BORSA LABORAL

L’informem que les dades personals obtingudes mitjançant el formulari corresponent a l’apartat “Borsa de Treball”, així com adreça de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer del qual és responsable INSTITUT DEL CAVA, amb la finalitat de poder participar en els processos de selecció de personal duts a terme per la nostra entitat. Així mateix, l’informem que les seves dades de caràcter personal podran ser cedides a les empreses que col · laboren amb la nostra entitat per a poder oferir-li ofertes laborals disponibles.

INSTITUT DEL CAVA es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada. Així mateix, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ens dóna el consentiment per poder enviar-li la informació esmentada a través de correu electrònic.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’aquest formulari implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça:

C / VALENCIA, 15 SANT SADURNÍ D’ANOIA 08770 BARCELONA.

FORMULARI WEB

L’informem que les dades personals obtingudes mitjançant el formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, s’incorporaran en un fitxer del qual és responsable INSTITUT DEL CAVA, amb la finalitat de poder atendre les seves consultes i enviar-li informació sobre els nostres productes o activitats que poguessin ser del seu interès.

INSTITUT DEL CAVA es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada. Així mateix, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ens dóna el consentiment per poder enviar-li la informació esmentada a través del seu correu electrònic.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’aquest formulari implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Així mateix, ens dóna el seu consentiment per enviar-li publicitat dels nostres productes o activitats a l’adreça e-mail que vostè ens ha facilitat.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça: C / VALENCIA, 15 SANT SADURNÍ D’ANOIA 08770 BARCELONA.